MultiPhos 0-22-0

детайли


Първичен Категория Фосфат
клас/анализ 0-22-0
Физическо Категория Сух
SBU Nutrien Европа
Код на продукта 5336-30798

Документи

език Име на продукта етикет SDS спекулация
немски MultiPhos 0-22-0 етикет SDS
английски език MultiPhos 0-22-0 етикет SDS
испански MultiPhos 0-22-0 етикет SDS
френски MultiPhos 0-22-0 етикет SDS
италиански MultiPhos 0-22-0 етикет SDS
холандски MultiPhos 0-22-0 етикет SDS

Стратегически Nutrien бизнес звена и дъщерни дружества: