Ammonium Sulphate, Granular, 20,2-0-0

Detaljer


Primær Kategori Nitrogen
Vurder/Analyse 20,2-0-0
Fysisk Kategori Tørk
SBU Nutrien Europa
Produkt Kode 4799-30227
Forkortelse AS

Dokumenter

Språk Produktnavn Etikett SDS Spes
Tyske Ammoniumsulfat, Granulate, 20,2-0-0 Etikett SDS
Engelsk Ammonium Sulphate, Granular, 20,2-0-0 Etikett SDS
Spanish Sulfato de Amonio, Granulados, 20,2-0-0 Etikett SDS
Fransk Sulfate d'Ammonium, Granulés, 20,2-0-0 Etikett SDS
Italiensk Solfato d'Ammonio, Granulari, 20,2-0-0 Etikett SDS
Nederlandske Ammoniumsulfaat, Korrelvorm, 20,2-0-0 Etikett SDS

Nutrien er strategiske forretningsenheter og datterselskaper: