Calcium Ammonium Nitrate, Granular, 27%

Detaljer


Primær Kategori Nitrogen
Vurder/Analyse 27-0-0
Fysisk Kategori Tørk
SBU Nutrien Europa
Produkt Kode 1885-27964
Forkortelse CAN

Dokumenter

Språk Produktnavn Etikett SDS Spes
Tyske Kalkammonsalpeter, Granulate 27% Etikett SDS
Engelsk Calcium Ammonium Nitrate, Granular, 27% Etikett SDS
Spanish Nitrato Amónico Cálcico, Granulados 27% Etikett SDS
Fransk Nitrate d'Ammoniaque Calcaire, Granulés 27% Etikett SDS
Italiensk Nitrato Ammonico Calcareo, Granulari 27% Etikett SDS
Nederlandske Kalkammonsalpeter, Korrelvorm 27% Etikett SDS

Nutrien er strategiske forretningsenheter og datterselskaper: