Ammonium Sulphate, Standard, 21-0-0

Detaljer


Primær Kategori Nitrogen
Vurder/Analyse 21-0-0
Fysisk Kategori Tørk
SBU Nutrien Europa
Produkt Kode 1691-30898
Forkortelse AS

Dokumenter

Språk Produktnavn Etikett SDS Spes
Tyske Ammoniumsulfat, Standardqualität, 21-0-0 Etikett SDS
Engelsk Ammonium Sulphate, Standard, 21-0-0 Etikett SDS
Spanish Sulfato de Amonio, Calidad Estándar, 21-0-0 Etikett SDS
Fransk Sulfate d'Ammonium, Qualité Standard, 21-0-0 Etikett SDS
Italiensk Solfato d'Ammonio, Della Qualità Tipo, 21-0-0 Etikett SDS
Nederlandske Ammoniumsulfaat, Standaardkwaliteit, 21-0-0 Etikett SDS

Nutrien er strategiske forretningsenheter og datterselskaper: